• به نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خوش آمدید

معرفی سامانه کتاب الکترونیکی تعاملی نمایشگاه ایران پلاست

برای حضور هدفمند و موثر در نمایشگاه ایران پلاست چه برنامه ای دارید؟ سامانه کتاب الکترونیکی زمینه بازدید موثر از غرفه شما را فراهم می کند.

مشاهده

فرم اطلاعات مشارکت کنندگان

فرم محصولات

راهنمای پیش ثبت نام

برای اولین بار در نمایشگاه ایران پلاست شرکت می کنید؟ آیا پیش از این هم در نمایشگاه حضور داشته اید؟ برای آشنایی با پیش ثبت نام در نمایشگاه امسال لطفا این فایل را ببینید.

مشاهده

نمایش فیلم

اطلاعیه ها

2 خرداد 1398

اطلاعیه شماره 1 - 31 شهریور تا 3 مهر زمان برگزاری ایران پلاست سیزدهم

مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه بین المللی ایران پلاس...

حامیان رسانه ای