• به نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خوش آمدید

آخرین ایران پلاست قرن

کسب و کار جهانی با ایران پلاست
اپلیکیشن موبایل سامانه زنجیره تامین
صنایع پتروشیمی ایران
  •    درب بطری  /   شرکت پلاستیک سازان تهران نیاز
  •    پلاستیک بطری درب بطری  /   شرکت تبریز پلاست نیاز
  •    بطری آب 5 لیتری درب بطری  /   شرکت پارسیان ابزار محصول
  •    صبا گستر تهران شرکت
  •    بطری 14
  •    بطری_نوشابه 2
  •    بطری_آب 1

سامانه زنجیره تامین

برنامه شما برای توسعه بازار در دوران محدودیت های کرونا چیست؟ ما برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم. برای ارتبط با مشریان، تامین نیازها و فروش محصولات خود منتظر برگزاری نمایشگاه نمانید. سامانه تامین نیاز نمایشگاهی دائمی است.

سامانه زنجیره تامین

دریافت نرم افزار موبایل

اخبار