• به نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خوش آمدید

اخبار

خانه اخبار
تیر 1398

آغاز پیش ثبت نام ایران پلاست سیزدهم

پیش ثبت نام سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، ...

15 بهمن 1397

آغاز به کار ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست همز...

15 دی 1397

31 شهریور تا 3مهرماه زمان برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از 31 شهریور ت...