• به نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خوش آمدید

اخبار

خانه اخبار
١٣٩٨/٠۵/٢٨

سالن B38 به گروه ماشین آلات واگذار شد

همزمان با پایان ثبت نام سالن های نمایشگاه ایران پلاست، ...

١٣٩٨/٠۵/٢٨

ماشین سازان داخلی دو برابر ایران پلاست قبلی جا گرفتند

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایرا...

١٣٩٨/٠۵/١۶

دور دوم جانمایی مجدد گروه مواد اولیه در نمایشگاه ایران پلاست انجام شد

دومین مرحله از جانمایی مجدد گروه مواد اولیه برای حضور د...

١٣٩٨/٠۵/١۶

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، زیر چتر رسانه های تخصصی

حامیان تخصصی- رسانه ایی بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک د...