• به نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خوش آمدید

نیازها

  •    درب بطری  /   شرکت پلاستیک سازان تهران نیاز
  •    پلاستیک بطری درب بطری  /   شرکت تبریز پلاست نیاز
  •    بطری آب 5 لیتری درب بطری  /   شرکت پارسیان ابزار محصول
  •    صبا گستر تهران شرکت
  •    بطری 14
  •    بطری_نوشابه 2
  •    بطری_آب 1


تمام سالن ها
{{ salon.name_salon }}

تمام شاخه ها
{{ shakhe.name }}