١٣٩٨/٠۶/٢۵

هفت گانه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاستدر حال حاضر نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ، بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بیم نمایشگاههای معتبر این صنعت در سطح جهانی طبقه بندی می شود.
به گزارش ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست؛ نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است.
قدرت و توانمند شدن صنعت پلاستیک کشور تنها یکی از هزاران هزار مزایای برگزاری این نمایشگاه تخصصی- حرفه ای است.
در سایه برگزاری این نمایشگاه تشکل های مختلفی به منظور حضور موثرتر بخش های مختلف صنایع پلاستیک در کشور شکل و فعال شده اند.
ویژگی های 7 گانه سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست:
1.15 سالن تحت پوشش
2.31 هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی
3.فضای باز نمایشگاهی 3300 متر مربع
4.570 شرکت داخلی
5.35 مشارکت کننده خارجی
6.حضور شرکت های خارجی از کشورهای ایتالیا، ترکیه، کره، هند ، چین
7.دعوت از بیش از 200 نفر از تجار خارجی برای حضور و بازدید از نمایشگاه

گفتنی است؛ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 31 شهریور الی 3 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.