١٣٩٨/٠۶/٢۵

رونمایی از یک جت پرینتر جدید برای صنعت لوله در ایران پلاستحاصل حضور مداوم و فعال در ایران پلاست، جذب مشتریان ثابت در حوزه خلیج فارس برای شركت فني مهندسي انديشه محور گستر اصفهان بوده است.
به گزارش ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست؛ محمد امسالکی مدیر فروش شركت فني مهندسي انديشه محور گستر اصفهان با بیان این مطلب، گفت: امسال در سالن ٣٨Bحضور داريم. از يك مدل دستگاه كه براي كارخانه هاي توليد لوله و اتصالات به صورت خاص طراحی شده، در نمایشگاه رونمایی خواهیم کرد. اين مدل ٥ماه است كه به توليد انبوه رسيده  و دستگاه خطزن (متر، سانتی متر و میلی متر) است. می تواند در تولید لوله محل های برش را معلوم کند.
وی بابیان اینکه ساخت این دستگاه در کشور تا به امروز مشابه داخلي نداشته و وارد کشور می شده است، تاکید کرد: حاصل حضور ما در نمایشگاه ایران پلاست در ادوار گذشته، جذب مشتریانی از حوزه خلیج فارس بوده است.
امساکی به اشاره چالش ها و فرصت های به دست آمده از تحریم ها، افزود: تحريم ها باعث شد كه تولیدکنندگان محصولات، چون برايشان خرید دستگاه هاي خارجي با قيمت ١٠تا ١٥برابر دستگاه هاي داخلي دیگر به صرفه نیست، خدمات و گارانتي و ...هم ندارند، به محصولات داخلي روی بياورند.
مدير فروش شركت فني مهندسي انديشه محور گستر اصفهان، با بیان اینکه، همین امر از لحاظ كمي و كيفي روی کسب و کار ما تاثير مثبتي داشته است، خاطر نشان کرد: وقتي محصولي پر فروش باشد سازنده دستگاه تمام تلاش خود را روي كميت و كيفيت متمرکز می کند.
امساکی با اشاره بر وجود تحریم ها و تاثیر آن در اقتصاد و کسب و کار گفت: وجود تحريم ها واردات  ١٠تا١٥درصدی قطعات ما را دچار مشكل کرد. كيفيت دستگاه هاي ما كاملا قابل رقابت با دستگاه هاي خارجي است .
مدير فروش شركت فني مهندسي انديشه محور گستر اصفهان در مصاحبه با ستاد خبری ایران پلاست گفت: شركت ما توليد كننده دستگاه هاي چاپ غير تماسي (جت پرينتر) است. کاربرد این ماشین برای درج علایم مثل لوگو، علامت استاندارد، تاریخ تولید و انقضا و ... است.  در واقع نازل از فاصله حداقل دو  و تا ده سانتي متریم ی تواند جوهر پرتاب كند.
سیستم جوهرپرداز به صورت پيكسل كار مي كنند،جوهر وقتي به سر پيكسل می رسد، دستگاه ولتاژي را وارد مي كند كه با فركانس هاي متفاوت پرتاب مي شود ومی تواند در قالب يك نوشته يا تصویر خوانا کار چاپ را انجام دهد. ما تقريبا ٩مدل دستگاه داريم که همگی یک سال گارانتی و 10 سال خدمات دارند.
وی در ادامه گفت: مدل دستگاه ها براساس سرعت خطي تقسيم بندي مي شود .دستگاه های ليزری و بدون جوهر هم هستند که با توجه به ولتاژ برقي كه سر نازل ايجاد مي شود، روي محصول برای حک کردن نوشته با تصویر سوختگی سطحی ایجاد می کنند و در نهایت جت پرینتر های حالت تماسي هستند که سيستم پيشرفته تری نسبت به دستگاه هاي قديمي تامپو و سيلك دارند. مكانيزه و تمام اتوماتيك هستند. مدل هاي بعدي زير مجموعه اين ٤مدل اصلي است كه از نظر سرعت خطي و تنوع رنگ تقسيم بندي مي شوند.