١٣٩٩/٠۶/٢٩

سامانه زنجیره تامین، یعنی ایران پلاست در گوشی شماسامانه زنجیره تامین به عنوان یک امکان جدید و منحصر به فرد به مجموعه ایران پلاست افزوده شد.

این سامانه زمینه حضور دائمی مشارکت کنندگان را در بازار مجازی صنایع پلیمر کشور فراهم می کند. در این سامانه شرکت ها می توانند با افزودن محصولات و نیازهای خود، هم زمینه فروش محصول خود را فراهم کنند و همه زمینه تامین نیاز خود را.

شبکه اجتماعی طراحی شده این امکان را می دهد که مخاطبان، شما را دنبال کنند و محصولات جدید شما را ببینند. ( شبیه اینستاگرام)

امکان ارسال پیام به شرکت های مختلف و گفتگوی دو طرفه، ویژگی دیگر این نرم افزار است. همچنین شرکت ها می توانند با نصب نرم افزار موبایل (نسخه اندروید) همه این امکانات را روی گوشی خود داشته باشند و هر لحظه با مشریان و مخاطبان خود در ارتباط باشند.

این نرم افزار یک نمایشگاه مجازی است و در تمام طول سال در دسترس است.

درواقع ایران پلاستی است که در تمام سال در حال برگزاری است و مشریان هر لحظه، بدون صرف هزینه و بدون صرف وقت، در حال بازدید از غرفه مشارکت کنندگان هستند.