مجری نمایشگاهمجری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست:

 

شرکت سپنتاس کیش

شماره های تماس: 21-88546619-021