یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

  •   تــــاریــــخ:    ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
  •   ســاعت برگزاری:    ١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
  •   مــــکـــــان:   محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  •   تـوضیحـات :

ورود / ثبت نام

ثبت نام بازدید کننده

ثبت نام در زیر رویداد

ثبت نام در نشستهای B2B

ثبت نام در کارگاه های آموزشی

درخواست رزرو فضای ملاقات اختصاصی

test