دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  اطلاعات تماس
  1. دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  2. +98 21 88554770 - 84993482
  3. info@iranplast.ir
test