یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

  •   تــــاریــــخ:    ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
  •   ســاعت برگزاری:    ١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
  •   مــــکـــــان:   محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  •   تـوضیحـات :

مشارکت در نمایشگاه

ورود / ثبت نام

ثبت نام غرفه دار

ثبت نام بازدید کننده

ثبت نام در زیر رویداد

ثبت نام در نشستهای B2B

ثبت نام در کارگاه های آموزشی

درخواست رزرو فضای ملاقات اختصاصی

test