شروع

٣١ شهریور ١٣٩٨

افزودنی های کمک فرایند در فرآیندهای پلی اتیلن و پی وی سی
شروع:
14:30
پایان:
15:30
ظرفیت:
200
مبلغ:
رایگان
پایان