شروع

١ مهر ١٣٩٨

دانستنی های پلی اتیلن در سال 2018 و پیش بینی 2022 ایران، خاورمیانه و جهان
شروع:
11:30
پایان:
12:30
ظرفیت:
200
مبلغ:
رایگان
پایان