شروع

٣ مهر ١٣٩٨

الگوی کره جنوبی در توسعه محصولات پتروشیمی با مشارکت تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند
شروع:
15:30
پایان:
16:30
ظرفیت:
200
مبلغ:
رایگان
پایان