شروع

٢ مهر ١٣٩٨

خلاقیت ها و نوآوری های در صنعت پلاستیک
شروع:
15:00
پایان:
16:00
ظرفیت:
30
مبلغ:
رایگان
پایان