ستاد خبری ایران پلاست دوازدهم آغاز به کار کرد.

با برنامه ریزی انجام شده در ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ستاد خبری این دوره فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد.

این ستاد خبری امسال علاوه بر حوزه مکتوب و سایت اطلاع رسانی در بستر شبکه های اجتماعی نیز فعالیت خود را پیگیری خواهد کرد.

برنامه ریزی برای اطلاع رسانی دقیق و در لحظه از برنامه های امسال ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست است.

ضمن اینکه فضای ویژه ای در اپلیکیشین موبایل نمایشگاه برای اطلاع رسانی به صورت نوتیفیکیشین پیش بینی شده است که پس از اطلاع رسانی درباره نحوه استفاده از این ابزار درباره جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد.