پایگاه اطلاع رسانی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به روز شد.

به گزارش ستاد خبری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ویژگی برجسته این پایگاه اطلاع رسانی حفظ کامل و دقیق پایگاه اطلاع رسانی دوره دهم و یازدهم است. به این ترتیب همه جزئیات دوره های دهم و یازدهم برای علاقه مندان همچنان دردسترس است.

پایگاه اطلاع رسانی جدید شامل بخش های ذیل است:

زیر منو اطلاع رسانی  شامل اخبار اطلاعیه ها و آلبوم تصاویر  است. همچنین بخش درباره ما شامل اطلاعات تماس دبیرخانه نمایشگاه، معرفی نمایشگاه، تاریخچه برگزاری نمایشگاه می باشد.

در بخش های شرکت کنندگان و بازدید کنندگان اطلاعات مفیدی برای این گروه از مخاطبان نمایشگاه شامل مقررات نمایشگاه، فرم ها و دستورالعمل ها، تاریخ های مهم، مسیرهای دسترسی و نقشه های نمایشگاهی قرار گرفته است. فهرست شرکت کنندگان دوره گذشته هم در همین بخش قرار دارد.

در بخش نقشه ها هم می توانید نقشه های مجموعه نمایشگاه و نقشه تک تک سالن ها را مشاهده نمایید.