با پایان زمان پیش ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست، روند تایید اطلاعات ثبت شده از 21 خرداد آغاز می شود.

به این ترتیب شرکت ها می توانند غرفه هایی که مجاز به انتخاب آنها هستند را مشاهده نمایند. البته در این مرحله امکان انتخاب و رزرو غرفه را ندارد و صرفا می توانند غرفه ها را مشاهده نمایند. 

در تاریخ و ساعتی که سایت برای جانمایی باز می شود همه مشارکت کنندگان به صورت همزمان و برابر قادر خواهند بود وارد سایت شده و نسبت به انتخاب و رزرو غرفه اقدام نمایند.

شرکت کنندگان پس از تکمیل مراحل رزرو غرفه لازم است فرم های قانونی را تکمیل و در سایت ثبت نمایند. با تایید فرم های قانونی توسط ستاد برگزاری می توانند هزینه غرفه خود را پرداخت نمایند.

پس از این مرحله وارد بخش خدمات نمایشگاهی می شوند و با انتخاب خدماتی که مدنظرشان است، وارد فرایند پرداخت هزینه خدمات نمایشگاهی می شوند. با طی کردن این مرحله جانمایی آنها قطعی می شود و می توانند بقیه مراحل که شامل ورود اطلاعات کارت غرفه داری و کارت پارکینگ می شود را طی کنند.