نقشه سالن های دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست روی سایت نمایشگاه منتشر شد.

مشارکت کنندگان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست می توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه/ منوی نقشه ها، نقشه سالنهای نمایشگاه را مشاهده نمایند.

هم اکنون سالن 6، 7، 8، 9، 10 و 11 به گروه های کالایی مواد اولیه و خدمات فنی و مهندسی، سالنهای 5، 44A ، 44B ، 31A ، 31B ، 40A و 41B به گروه کالای محصولات ساخته و نیمه ساخته و سالن های 35 و 38B به گروه کالایی ماشین آلات اختصاص داده شده است. در صورت لزوم سالن های 27، 38A و 18 و 19 نیز زیر بار فضای نمایشگاهی خواهد رفت.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2 تا 5 مهر 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی ایران تهران برگزار می شود.