دانشجویان رشته مهندسی پلیمر و شیمی دانشگاه تهران با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از حضوردر واحدهای پتروشیمی و بازدید از مجتمع های صنعتی در عسلویه،  در نمایشگاه ایران پلاست حضور یافته و از دست آوردهای صنعت پتروشیمی و پلیمر بازدید کردند.

سالن دست آوردهای صنعت پتروشیمی محلی بود که این دانشجویان دقایقی با وزیر نفت هم گفت و گو کردند.

پس از گفت و گو با وزیر نفت، دانشجویان برای بازدید از سالن ها راهی سالن 38 نمایشگاه شدند.

برنامه بازدید از عسلویه و نمایشگاه ایران پلاست که با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران انجام پذیرفت، می تواند چشم اندازی هدفمند در اختیار دانشجویان رشته مهندسی شیمی/پلیمر قرار دهد تا از این طریق راه آینده و توسعه صنعت پتروشیمی و پلیمر کشور را بشناسند.