محمد نسیم احمدزهی، تولید کننده آب معدنی در ولایت نیمروز افغانستان است. وی با حضور در بخش b2b  نمایشگاه سیزدهم ایران پلاست در دومین روز این نمایشگاه، مترصد فرصتی برای مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی و بر طرف ساختن نیازهای کارخانه خود با خرید از تولیدکنندگان مطرح ایرانی بود.

وی در گفت و گو با ستاد خبری ایران پلاست گفت: خرید پریفورم، درب بطری و فیلم شرینک از نیازهای اصلی  شرکت من به شمار می رود. پیش از این نیز پریفورم این واحد تازه تاسیس از ایران تامین شده. احمد نسیم زهی از کیفیت و خدمات شرکت های ایرانی ابراز رضایت و هدف خود از حضور در این بخش نمایشگاه را آشنایی بیشتر با تولیدکنندگان ایرانی عنوان کرد.

گروه های مختلف تولیدکنندگان ایرانی آماده مذاکره با تجار غیرایرانی در محل برگزاری جلسات B2B واقع در جنب سالن 35 هستند.