به گزارش ستاد خبری ایران پلاست؛ صبح امروز جمعی از دانشجویان برگزیده رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت پس از بازدید از مجتمع های پتروشیمی عسلویه (با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و در ایستگاه دوم به ایران پلاست رسیدند. 

این گروه به سرپرستی آقای دکتر دکامین، استاد شیمی آلی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران از ایران پلاست سیزدهم بازدید کردند.