غلامحسین خلیلی میلانی، کسی که بیش از 41 سال در صنعت ماشین سازی پلیمر کشور فعالیت داشته، مدیرعامل شرکت میلان کالا پلاست به خبرنگار ستاد خبری ایران پلاست می گوید:

با در نظر گرفتن شرایط فعلی و تحریم ها انتظار این تعداد بازدیدکننده را نداشتیم. با چند برابر شدن قیمت ها و ثابت ماندن قدرت خرید، نمایشگاه نباید قاعدتا از رونق همیشگی برخوردار باشد.

ما یک سال است که  برای حضور در این نمایشگاه در تکاپو بوده ایم تا با دست پر در آن حاضر شویم.

صنعت پلاستیک هفتاد درصد وابسته به ارز است. وقتی می خواهیم شیر هیدرولیک پمپ و سایر قطعات که تولید کننده ی شاخص و سطح بالایی در کشور ندارد را استفاده کنیم، ناگزیر به استفاده از قطعات خارجی هستیم.

اگر قرار باشد از قطعات متفرقه ی داخلی استفاده کنیم کیفیت ماشین آلات ما پایین می آید و به دنبال آن بازار های خود را از دست خواهیم داد.

نباید نگاه به داخل و یک بازار مصرف 80 میلیونی را مد نظر داشته باشیم، تفکر ما جهانی است. 

 

آیا برنامه ای برای ساخت قطعاتی که در واردات آن با دشواری مواجه هستید، ندارید؟

با این موضوع که یک شرکت باید تمام نیاز های خود را در داخل تولید کند، از اساس مخالفم! کارخانه ی مرسدس بنز آلمان کمپانی بزرگی است، اما این شرکت بوق تولید نمی کند، بلکه هنر این کارخانه در طراحی خودرو است. چنین طرح های خودکفایی صرف، نتایجی را دربر نخواهد داشت.

 

آیا بازدیدکننده  خارجی نیز داشته اید؟

بله ما در این نمایشگاه از کشور های آذربایجان، عراق و افغانستان مهمانانی داشتیم، مضاف بر ان که یک کمپانی از ایتالیا نیز امسال مهمان ما هستند. البته خود ما از آنها دعوت کرده ایم.

 

نوآوری روی دستگاه های ارایه شده در ایران پلاست داشته اید؟

بله، دیروز از یکی از دستگاه های جدید تزریق خود رونمایی کردیم. این دستگاه قابلیت این را دارد که اپراتور از دو طرف با آن کار کند. دستگاه دمشی جدیدی نیز طراحی کرده ایم.

 

این روزها از جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی بسیار می شنویم. تاثیر آن را بر روی صنایع پایین دستی چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه رشد در صنعت ماشین سازی هم راستا با رشد پتروشیمی ها نیست و اساسا پتروشیمی ها نگاهی به پایین دست و برنامه ای برای آن ندارند. در صنایع کوچک شاهد هستیم که ماشین الات دست دوم و قالب های بی کیفیت مورد توجه قرار گرفته اند و در نتیجه تولیدات آنها هم کیفیتی ندارد.  چطور می توان از این صنایع انتظار رشد داشت؟!

 

آینده ی صنعت ماشین سازی را چگونه می بینید؟

در این حوزه نیازمند برنامه ها و سیاست گذاری های کلان و با ثبات هستیم تا بتوان برامه ریزی کرد. متاسفانه سیاست های لحظه ای امکان برنامه ریزی را از ما گرفته. هر وقت وفور ارز داریم ماشین الات وارد می کنیم و هر وقت مشکل ارزی به وجود می آید، به ماشین سازی داخل بها می دهیم!

در کنار همه ی این مسائل سودی که از صنعت نصیب کرفرما می شود بسیار کمتر از بهره ی بانکی است  و این مسائل باعث شده که امکان  برنامه ریزی های بلند مدت و برداشتن گام های بزرگ از ما صلب شود.