نمایشگاه K 2019 به عنوان معتبرترین نمایشگاه صنعت پلاستیک و لاستیک دنیا شناخته می شود. بسیاری از سایر نمایشگاه های برتر دنیا در حوزه پلیمرها نیز از مسه دوسلدورف به عنوان همکار در برگزاری بهره می برند. بخش خارجی نمایشگاه ایران پلاست نیز طی دوره های اخیر و در توافق نامه های منعقد شده به این گروه سپرده شده بود. با این حال در این دوره تخت تاثیر شرایط بین المللی این همکاری میسر نشد، هر چند مانع از حضور Petra Cullmann مدیر بخش نمایشگاه های پلاستیک و لاستیک مسه دوسلدورف در ایران پلاست نیز نشد.

به گزارش ستاد خبری ایران پلاست، وی امروز به همراه نیلوفر پنکار مدیرعامل فوژان راهبران آتی، نماینده مسه دوسلدورف به نمایشگاه آمد و با مدیر نمایشگاه، آقای خلج، مدیر اجرایی، آقای مقاره و آقای حسن پور رییس تشریفات نمایشگاه در جلسه ای به تبادل نظر برای همکاری در دوره آینده نمایشگاه پرداخت.