دکتر محمد رضا سعیدی، مدیر پتروشیمی جم با حضور در ستاد برگزاری نمایشگاه ایران پلاست با رسانه ها گفت و گو کرد. به گزارش ستاد خبری ایران پلاست، وی با تاکید بر شناسایی فرصت ها و زمینه های نوآوری، به برنامه ریزی دقیق این پتروشیمی حول 4 استراتژی اشاره کرد. استراتژی اول رسوخ در بازارهای داخلی از طریق افزایش سهم بازار، بالا بردن کیفیت محصولات و بهبود فرآورده ها برای خلق رشد بیشتر است.

استراتژی دوم تمرکز روی R&D، توسعه محصولات و گریدهای جدید پلیمری است. پتروشیمی جم با همکاری شبکه ای از مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی جدید برای توسعه محصولات برنامه ریزی دقیقی انجام داده است. در واقع استراتژی دوم را می توان توسعه محصول نامید.

حضور در بازارهای جدید همچون بازارهای آمریکای جنوبی که ایران فعالیت کمتری در آنها داشته، استراتژی دیگری است که پتروشیمی جم بر پیاده سازی آن اهتمام دارد. این مقوله نیاز به دیجیتال مارکتینگ، industrial Marketing و B2B دارد. استراتژی سوم پتروشیمی جم به طور کلی  توسعه بازار خواهد بود.

تنوع سازی و بازارسازی استراتژی چهارم این مجموعه است که هم بازارهای جدید و هم محصولات جدید را شامل می شود. در این استراتژی ، خرید پتروشیمی های جدید در دستور کار قرار دارد. تکمیل پروژه های در حال احداث مانند ABS که 75 درصد  پیشرفت فیزیکی دارد، از دیگر برنامه های جم در استراتژی چهارم این مجموعه است.

در افق آینده پتروشیمی جم تلاش دارد نه تنها در کشور بلکه در کل منطقه خاورمیانه در تولید انواع پلی اولفین ها سرآمد باشد.

سعیدی، هدف اصلی این شرکت را حضور در جمع 10 شرکت برتر کشور عنوان می کند.