شركت گروه نامور دوام مهر (گندم) در زمينه توسعه كسب و كار و برند سازى بر پايه سوق دادن شركت ها از اقيانوس سرخ به اقيانوس آبى با محوريت محصول، خدمات و مشترى مدارى فعال است. کتاب الکترونیک این دوره از نمایشگاه به ابتکار این شرکت منتشر شده است.

محسن شفیعی به خبرنگار ستاد خبری ایران پلاست در خصوص دلایل ورود به صنف نمایشگاهی گفت: نمايشگاه ويترين وضعيت صنف مربوطه و از همه مهمتر وضعيت اقتصاد هر كشور است.

به دليل سايه انداختن بحران هاى اقتصادى، شركت ها تمايل كمرنگ ترى نسبت به سال هاى قبل براى حضور در نمايشگاه ها دارند چون اكثريت عقيده دارند كه بازخورد مورد انتظار را با توجه به شرايط كنونى نمى توانند بگيرند.

اينجا بود كه شركت گندم  پا به عرصه نمايشگاه گذاشت تا بتواند بازخورد مورد انتظار شركت ها را از حضور در نمايشگاه برای آنان فراهم آورد.

 

دليل بازخورد نگرفتن شركت ها از نظر شما چيست؟

اصرار شركت ها بر ماندن در اقيانوس سرخ دليل اصلى اين اتفاق است. دليلى كه ريسك پذيرى شركت ها را براى رها شدن از اين وضعيت و كوچ كردن به روش هاى ديگر به صفر نزديك كرده است. چون تصور مى كنند اگر به اقيانوس آبى بروند همين جايگاه فعلى را هم از دست خواهند داد.

تلاش شركت ها براى داشتن تبليغات، محل غرفه مناسب با متراژ بالا با حداكثر رفت و آمد و ساخت غرفه شكيل كه بازديد كننده را به خود جلب كند، برای آنان در اولویت است.

اين اقدامات حال حاضر شركت ها براى جذب حداكثرى مشتريان است.

 

مشكل اين روش ها چيست؟

اين اقدامات بسيار هم عالى هستند اما تضمين كننده جذب بازار جديد و گسترش داد و ستد براى آن ها نخواهد بود. دليل آن هم اين است كه بازديد كننده هدف يا بايد از قبل اطلاع داشته باشد از محصولات و خدمات شركت ها. يا بايد در نمايشگاه بين اين غرفه و آن غرفه به جستجو بپردازد كه اين عمل بسيار نا كارامد است.

از همه مهمتر آنكه بعد از روزهاى نمايشگاه ارتباط مشترى بالقوه و شركت ها از اين هم دشوار تر مى شود.

 

چه راه حلی دارید؟

شركت گندم براى اولين بار در جهان كتاب الكترونيكى تخصصى با محوريت محصول، خدمات و اهداف را عرضه كرده كه نتيجه استفاده از آن، تضمين  بازديد تمامى مشتريان بالقوه از غرفه داران چه قبل از برگزار شدن نمايشگاه، چه حين برگزارى و چه بعد نمايشگاه است.

 

محصول يا خدمات محور يعنى چه؟

مشتريان بالقوه نمايشگاه كه براى خريد يا فروش به نمايشگاه آمده اند بدنبال محصول و خدمات مورد نظرشان هستند. كتاب الكترونيكى تخصصى نمايشگاه با دراختيار قرار دادن تمامى محصولات و خدمات ارائه شده در نمايشگاه، به سادگى و به صورت رايگان، ليست تمامى شركت هاى ارائه دهنده هر محصول و خدمات را به مشترى نشان مى دهد و بدين ترتيت مشترى را از سردرگمى نجات مى دهد و از همه مهمتر غرفه داران براى ديدار با آن ها آرامش دارند.

به نمونه زير توجه كنيد.

فرض كنيد ٥ مشترى بدنبال محصولات بسته بندى در نمايشگاه هستند. بدين ترتيب در كمتر از چند ثانيه به ليست شركت هاى ارائه دهنده اين محصولات دسترسى پیدا می کنند.

هر چقدر هم كه برگزاركننده عالى عمل كند باز هم نمي تواند شركت هاي ارائه دهنده محصولات يكسان را صد در صد در كنار هم قرار دهد و درنتيجه عدم ارتباط مشتري و غرفه دار حاصل مى شود كه بخش طبقه بندى محصولات كتاب الكترونيكى نمايشگاه به سادگى اين مشكل را حل كرده است.

 

كتاب الكترونيكى در قسمت اهداف چه امكاناتى را مى تواند داشته باشد؟

كتاب الكترونيكى داراى ٦ بخش از اهداف مى باشد كه تمامى بازديدكننده ها را بر هرنوع سليقه و هدفى به غرفه داران مى رساند.

اين ٦ بخش شامل تحقيق و توسعه، صادرات و واردات، جذب نيروى كار، همكارى، جذب سرمايه و سرمايه گذارى مى باشد.

 

در  مسیر انتشار آن در ایران پلاست با چه مشکلاتی روبه رو بودید؟

خب از آنجايى كه اين كار براى اولين بار و در نمايشگاه ايران پلاست انجام شد، متاسفانه شركت ها همكارى بسيار سختى را در جهت حضور در كتاب الكترونيكى نمايشگاه به دليل عدم آگاهى از امكانات آن با ما داشتند و ما به سختى توانستيم تمامى شركت ها را وارد كتاب الكترونيكى نمايشگاه كنيم. اين امر باعث زمان زيادى روی استخراج اطلاعات شركت ها شد و باعث شد نتوانيم در دو روز اول نمايشگاه كتاب را در اختيار نمايشگاه قرار دهيم.

البته با توجه به صحبت هاى حضورى كه با برخى از غرفه داران داشتم و با آشنا كردنشان با استقبال آنها مواجه شدم كه باعث مباهات بنده بود.

اميدوارم كه بتوانم موافقت مدير اجرايي نمايشگاه جناب آقاى مقاره در خصوص فرصت دادن به شركت ها براى به روز كردن اطلاعات در كتاب الكترونيكى و قرار دادن آن در سايت ايران پلاست به عنوان آرشيو نمايشگاه دوره سيزدهم را به دست بيارم كه با محقق شدن اين موضوع ارتباط دادن مشتريان به غرفه داران را به مدت يكسال بعد نمايشگاه نيز شاهد خواهيم بود.