دقایقی پیش وزیر نفت و کشور سوریه و سفیر این کشور در ایران به همراهی دکتر محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی وارد نمایشگاه ایران پلاست شدند و در حال بازدید و آشنایی با بخش های مختلف نمایشگاه در قالب دستاوردهای صنعت پتروشیمی و همچنین صنایع پایین دستی هستند. 

سلیمان غانم وزیر نفت و منابع معدنی سوریه همچنین از سالن های 6 و 7 نیز بازدید و با سازندگان ماشین آلات فرآیندهای پلیمر ایران گفت و گو کرد.