انتشار توسط :
فراشیمی ایلام

شرکت فراشیمی ایلام با توجه به شرکت در نمایشگاه ایران پلاست آمادگی خود را جهت هرگونه قرارداد همکاری با شرکت های دیگر اعلام می دارد