مشارکت کنندگان محترم دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست که علاقه مند به دریافت فاکتور رسمی هستند، لطفا تا تاریخ 19 مهر 97 بخش دریافت فاکتور رسمی در صفحه کاربری خود را انتخاب نمایند تا روند صدور فاکتور برای آنها انجام شود.