مشارکت کنندگان محترم دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست می توانند برای دریافت چک ضمانت خود و شرکت هایی که درخواست فاکتور رسمی ارائه کرده اند برای دریافت فاکتور رسمی به دبیرخانه نمایشگاه ایران پلاست مراجعه نمایند. - برای دریافت چک ضمانت همراه داشتن رسید چک، معرفی نامه و مهر شرکت الزامی است. - برای دریافت فاکتور رسمی هم همراه داشتن معرفی نامه و مهر شرکت الزامی است. شرکت های شهرستانی که چک ضمانت خود را با پست ارسال کرده اند می توانند درخواست رسمی خود را به دبیرخانه نمایشگاه ایران پلاست ارسال نمایند تا چک ضمانت برایشان پست شود. اما شرکت هایی که چک خود را به صورت دستی تحویل داده اند برای دریافت چک ضمانت هم لازم است به صورت حضوری مراجعه نمایند. زمان و مکان توزیع مدارک تاریخ : یکشنبه 27 آبان تا چهارشنبه 30 آبان و دوشنبه 5 آذر تا پنجشنبه 8 آذر ساعت : 10 تا 16 نشانی : خیابان خالد استامبولی ( وزرا) کوچه 5 پلاک 22 واحد 1