​غرفه سازان و مشارکت کنندگان محترم دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست جهت دریافت ودیعه غرفه سازی خود لازم است نامه ای مطابق فرمت ذیل آماده و به همراه فیش واریزی خود به نشانی تهران- خ شهید دستگردی (ظفر)- خ فرید افشار- خ دولتشاد شرقی- تقاطع جام- ساختمان شماره 1- طبقه دوم غربی- واحد 9 ارسال نمایند تا وجه ودیعه به حساب معرفی شده عودت گردد. مشارکت کنندگان محترم در صورتیکه شماره حساب شرکتی نداشته باشند، می توانند شماره حساب صاحبان امضا شرکت به همراه روزنامه رسمی به علاوه نامه مشارکت کننده اصلی که عودت ودیعه به شرکت غرفه ساز را بلامانع می داند ارسال نمایند. در صورت وجود ابهام یا سوال، مشارکت کنندگان محترم می توانند با شماره های 88546619/21-021 تماس بگیرند. نمونه متن نامه: ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با سلام احتراما، بدینوسیله مبلغ .......... ریال در تاریخ ........... بابت ودیعه غرفه سازی شرکت ............واریز نموده ام خواهشمند است نسبت به عودت وجه به شماره حساب ............بانک..........به شماره شبا..........به نام شرکت .......... اقدام نمایند.