مشارکت کنندگان محترم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به اطلاع می رساند نقشه های این دوره نمایشگاه جهت رویت یا بارگزاری روی سایت سیزدهمین دوره نمایشگاه قرار گرفت. برای دریافت می توانید به سایت نمایشگاه به نشانی iraplast.ir مراجعه نمایید. سپس در بخش نمایشگاه های پیش رو وارد نمایشگاه سیزدهم شوید و از بخش منو نقشه ها را مشاهده کنید.