مشارکت کنندگان محترم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به اطلاع می رساند با آغاز روند تایید اطلاعات شرکت ها، به زودی وارد فاز جانمایی می شویم. با تایید اطلاعات شرکت ها، هر شرکت می تواند سالن ها و غرفه های موجود را رویت نماید و برای انتخاب غرفه خود در روز جانمایی برنامه ریزی نماید. دقت فرمایید گزینه های مختلفی درنظر بگیرید تا درصورت پر شدن یک غرفه بتوانید گزینه بعدی خود را انتخاب نمایید. ضمنا حتما پیش از جانمایی، راهنمای جانمایی را مطالعه فرمایید. جانمایی همه گروه های کالایی به شرح ذیل انجام می شود: گروه محصولات ساخته و نیمه ساخته : سه شنبه 8 مرداد ساعت 11 صبح گروه ماشین آلات : یکشنبه 13 مرداد ساعت 11 صبح گروه مواد اولیه : یکشنبه 13 مرداد ساعت 11 صبح گروه خدمات فنی و مهندسی : یکشنبه 13 مرداد ساعت 11 صبح