مشارکت کنندگان محترم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در گروه محصولات، با توجه به حجم درخواست های موجود، ظرف روزهای آینده سالن 5 و درصورت لزوم سالن 18 برای جانمایی گروه محصولات باز می شود. در این زمینه در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم.