مشارکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند زمان جانمایی در گروه ماشین آلات به وقت دیگری موکول شده است. زمان جانمایی به زودی اعلام می شود.