مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست در گروه مواد اولیه، گروه خدمات فنی و گروه محصولات که موفق به جانمایی نشده اند، به اطلاع می رساند با مذاکرات انجام شده با شرکت سهامی نمایشگاه ها و موافقت آن شرکت، امکان باز کردن سالن 8-9 به صورت مختلط برای همه گروه های کالایی وجود دارد. در صورتیکه علاقه مند به حضور در این سالن هستید، درخواست خود را تا ساعت 20 امشب با ذکر متراژ در بخش ارتباط با مدیریت درج کنید. در صورت رسیدن درخواست ها به حد نصاب لازم، این سالن هم برای جانمایی باز خواهد شد.