مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست در گروه ماشین آلات به اطلاع می رساند جانمایی این گروه کالایی روز یکشنبه 20 مرداد ساعت 11 صبح برگزار می شود.