مشارکت کنندگان محترم در گروه ماشین آلات، با توجه به کنسل شدن حضور برخی شرکت هایی که در جانمایی گذشته غرفه رزرو کرده بودند، امکان جانمایی مجدد در سالن 38B فراهم شده است. به اطلاع می رساند جانمایی مجدد روز دو شنبه 28 مرداد ساعت 11 صبح انجام می شود. شرکت های متقاضی پس از انتخاب غرفه، 5 ساعت فرصت دارند فرم های قانونی خود را ارسال نمایند. سپس با توجه به تعطیلی روز سه شنبه، 48 ساعت ( تا ساعت 11 روز 30 مرداد) فرصت دارند نسبت به پرداخت هزینه غرفه خود اقدام نمایند. لطفا برای جلوگیری از آزاد شدن غرفه رزرو شده، نسبت به تکمیل مراحل در زمان اعلام شده اقدام فرمایید.