مشارکت کنندگان محترم لطفا از تاریخ 5 تا 14 شهریور جهت تحویل اصل تعهدنامه حراست، اصل تعهدنامه ارزی و ریالی و چک ضمانت به ستاد برگزاری نمایشگاه به نشانی تهران- بزرگراه مدرس شمال- خیابان شهید دستگردی- خیابان فرید افشار- خیابان دولتشاد شرقی- تقاطع جام- ساختمان شماره 1- طبقه دوم غربی- واحد 9 - شرکت سپنتاس کیش مراجعه نمایید.

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان نمایشگاه بین المللی ایران پلاست می رساند طبق بند 4 قوانین و مقررات عمومی تمامی شرکت کنندگان محترم صرفنظر از اینکه در بخش ریالی یا ارزی ثبت نام می‌کنند و یا غرفه با تجهیزات یا خودساز انتخاب می نمایند می باید به همراه اصل مدارک فرم حراست و تعهدنامه غرف ارزی، یک فقره چک به عنوان تضمین اجرای این مقررات ( که پس از امضاء فرم ثبت نام به منزله تعهدات ایشان خواهد بود) به ارزش 45.000.000 میلیون ریال به ازاء هر مترمربع به تاریخ 98/06/31 به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند.

به موجب امضاء فرم ثبت نام، شرکت کننده برگزارکننده را مجاز می نماید تا درصورت هرگونه عدول از مقررات که مستلزم پرداخت هزینه یا جریمه ای از سوی غرفه دار باشد از محل این چک برداشت نماید .

این موارد عمدتاً شامل تضمین مقررات غرفه سازی و تخریب به موقع غرفه خودساز و خروج تجهیزات و ضایعات غرفه ها رأس مهلت اعلام شده، تضمین رعایت مقررات ارزی و ریالی ، تضمین پرداخت بدهی های معوق ،‌ عدم آسیب رساندن به سالن ها و کلا سازه های درون نمایشگاه در هنگام ورود و خروج کالا و هر موردی که به دلیل سهل انگاری مشارکت کننده موجب جریمه برگزارکننده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا گردد.

درصورتی که مبلغ بدهی شرکت کننده به ویژه به دلیل ارزی شدن فضای غرفه، از مبلغ کل چک تضمین بیشتر شود ، رقم باقیمانده می باید پیش از خاتمه نمایشگاه به طور کامل تسویه گردد.

ضمناً در متن چک تضمین فقط عبارت " در وجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی " درج شده و از ذکر عباراتی نظیر "بابت تضمین" یا "بابت مشارکت" و امثالهم خودداری گردد، درغیر این صورت چک مذکور مورد قبول نبوده و عودت می گردد.

پس از پایان نمایشگاه و در صورت انجام تسویه حساب کامل توسط شرکت کننده چک مربوط مسترد خواهد شد.