تایید نقشه های مشارکت کنندگان دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از تاریخ 10 تا 21 شهریور انجام می شود.

با توجه به برنامه ریزی انجام شده در شرکت سهامی نمایشگاه ها در نمایشگاه سال جاری، مشارکت کنندگان مجازند پیمانکار غرفه سازی غرفه خود را صرفا از فهرست مورد تایید نمایشگاه انتخاب نمایند (برای مشاهده فهرست این لینک را ببینید ) ضمنا روند تایید نقشه برای غرفه سازان کاملا به صورت الکترونیک انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

برای این امر لازم است غرفه سازان محترم به سامانه طراحی شده توسط انجمن غرفه سازان مراجعه نمایند (http://esbatonline.ir) و مراحل را طی نمایند. لینک ورود به این سامانه روی سایت نمایشگاه قرار گرفته است.

براساس قوانین، لازم است غرفه سازانی که عضو انجمن غرفه سازان نیستند براساس متراژ هر غرفه، مبلغی را به عنوان تضمین حسن انجام کار ورعایت قوانین غرفه سازی شرکت سهامی نمیاشگاه ها نزد مجری نمایشگاه سپرده نمایند. این مبلغ حداکثر یک ماه بعد از نمایشگاه و در صورت عدم تخلف در ساخت غرفه به شرکت های غرفه ساز عودت می شود.

مشارکت کنندگان دقت نمایند بعد از این تاریخ به ازای هر روز تاخیر مبلغ 500 هزار تومان بابت جریمه تاخیر توسط ستاد برگزاری دریافت می گردد.

مشارکت کنندگان محترم برای اطلاع از روند دریافت مجوز غرفه سازی و دریافت فایل های لازم، به بخش دانلودهای سایت سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست مراجعه نمایند.