مشارکت کنندگان محترم،

لطفا برای آشنایی با نحوه تایید نقشه غرفه های خودساز اطلاعیه شماره 21 را مطالعه فرمایید.