مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست که نوع غرفه خود را ماکسیما انتخاب کرده اند جهت پیگیری ساخت و طراحی غرفه و دریافت تجهیزات اضافه، کف سازی، چاپ و ... می توانند با شماره 09121493384 آقای حسینی تماس بگیرند.

همچنین مشارکت کنندگانی که علاقه مند به دریافت تجهیزات اضافی برای غرفه های خود هستند می توانند با شماره 09121437805 آقای بحیرایی تماس بگیرند.