مشارکت کنندگان محترم، ناظران فنی نمایشگاه ایران پلاست برای بررسی نقشه غرفه های نمایشگاه به شرح ذیل معرفی می شوند.

1- جناب آقای مهندس بهتاجی - شماره تماس 09126961404 سالن  های 35 - 41 - 38 - a38- b38 و فضای باز مربوط به این سالن ها

2- جناب آقای قاسمی - شماره تماس 09121853374 سالن های 40- 44- 31 - 6- 7  و فضای باز مربوط به این سالن ها

3- جناب آقای قاضی میرسعید - شماره تماس 09127372964 سالن 5   و فضای باز مربوط به این سالن