مشارکت کنندگان محترم که علاقه مند  به دریافت فایل کارت دعوت  نمایشگاه هستند می توانند فایل مربوط را از بخش دانلودهای سایت سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دریافت نمایند. 

ضمنا مشارکت کنندگانی که علاقه مند به دریافت کارت دعوت هستند می توانند برای دریافت، به ستاد برگزاری نمایشگاه واقع در شرکت سپنتاس کیش مراجعه نمایند. کارت دعوت به تعداد محدود در اختیار مشارکت کنندگان قرار می گیرد.