مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست به اطلاع می رساند با توجه به برنامه ریزی های انجام شده  تاریخ های مهم نمایشگاهی به شرح ذیل اعلام می گردد:

تحویل زمین  برای ساخت غرفه بدون تجهیزات / پنج شنبه /28 شهریور 

آخرین مهلت ورود ماشین آلات و تجهیزات سنگین به نمایشگاه / پنج شنبه 28 شهریور 

تحویل غرف پیش ساخته / شنبه /  30 شهریور 

آخرین مهلت تکمیل غرفه (ساعت 12 ظهر) / شنبه / 30 شهریور 

اخرین مهلت بسته شدن درب سالن ها قبل از افتتاح (ساعت 8 شب)/شنبه/30 شهریور 

افتتاح نمایشگاه/ یک شنبه / 31 شهریور 

زمان جمع آوری کالاها و تخریب غرفه ها (ساعت 17) /  چهارشنبه / 3 مهر

آخرین مهلت جمع آوری و خروج کالاهای با قیمانده / پنجشنبه / 4 مهر