مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه بین المللی ایران پلاست  به اطلاع می رساند، براساس قوانین نمایشگاهی  حفظ و حراست از تجهیزات غرفه و کالای نمایشگاهی غرفه های فضای باز بر عهده غرفه داران می باشد. لذا غرفه داران فضای باز می توانند برای هماهنگی جهت در اختیار گرفتن نگهبان شب برای ایام نمایشگاه با آقای معظمی با شماره 09355318217 تماس بگیرند.