شرکت کنندگان محترم می توانند جهت چاپ آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه با شرکت بلخ، ناشر انحصاری و مورد تایید ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایند.

آخرین فرصت جهت سفارش آگهی چهارشنبه 27 شهریور.

تلفن تماس: 02177682858