مشارکت کنندگان محترم، اسامی و اطلاعات تماس مدیران سالن به شرح ذیل اعلام می شود. در صورت لزوم برای پیگیری کارهای غرفه های خود و دریافت مجوز ورود و خروج می توانید با مدیران سالن در تماس باشید.

 ستار سوری /سالن  38 / شماره تماس  9124611508

 فرهاد عبادزاده/ سالن 38 / شماره تماس 9121085450

 پوریا جوزانی/ سالن38b/ شماره تماس9212313799

 علي حسن زاده/ سالن B38/ شماره تماس9101502148

  حسین رامیار/ سالن A31/ شماره تماس9123842790

 یدالله اکبرزاده/ سالن B31 / ششماره تماس 9126443347

ایمان آقا مومنی/سالن41/ شماره تماس 9124477003

 مرتضی زادمهر/سالن 41 / شماره تماس9366439561

 ابوالقاسم رحمانی / سالن40 / شماره تماس9125070585

 یدالله انجلاسی /سالن 35 / شماره تماس9124474276

 محمدرضا وليپور/  سالن 5 / شماره تماس 9123883488

 علیرضا مجتهدی / فضای باز/ شماره تماس 9128936496

 رضا دشتی/ سالن 1-44 / شماره تماس 9374150193

 محمد جعفر معینی / سالن 2-44 / شماره تماس 9356590912

 محمد جواد گنج خانلو / سالن 6 / شماره تماس9334111534

خسرو زارعی / سالن7 / شماره تماس9111102711

 محمود ترابی / سالن A38 / شماره تماس9121365366