مشارکت کنندگان محترم تغییر مدیران سالن 1-44 ( طبقه اول خلیج فارس) و فضای باز به شرح ذیل اعلام می شود:

رضا دشتی / مدیر سالن 1-44 / شماره تماس 09124131355

علیرضا مجتهدی / فضای باز/ شماره تماس 09128936496