مشارکت کنندگان گرامی خواهشمند است به منظور جمع آوری غرفه به نکات زیر توجه فرمایند:

1 – ساعت کار نمایشگاه در روز پایانی (چهارشنبه) ۳ مهر تا ساعت 4:30 بعدازظهر می باشد و جمع آوری غرفه ها از ساعت 5:30 بعدازظهر انجام می شود و تا ساعت 2 بامداد روز پنجشنبه ۴ مهر ادامه دارد.

2 - لطفا پس از تکمیل فرم‌نظرسنجی در سامانه ثبت نام به ازاء هر وسیله نقلیه یک فرم را تکمیل نموده، پس از امضای مدیر سالن جهت مهر و امضا به ستاد برگزاری مراجعه نمایید. پس از تائید ، مجوز خروج صادر خواهد شد.

3 – کلیه کالاها و تهیزات نمایشگاهی حداکثر تا ساعت 2 بامداد روز پنجشنبه 4 مهر باید از سالن و محوطه نمایشگاه خارج شوند.

4 – تجهیزات و وسایل غرفه های خودساز نیز باید پس از تخریب و جمع آوری تا ساعت فوق از سالن و محوطه نمایشگاه خارج شوند.

5 – لطفاً فضای غرفه های خودساز را پس از جمع آوری همانند زمانی که تحویل شما گردید، تحویل مدیر سالن نمایید و تاییدیه مدیر سالن را اخذ تا قادر به استرداد سپرده خود باشید.

6 – چنانچه قصد فروش بقایای غرفه های خودساز به افراد ثالث را دارید شخصاً ناظر بر تخلیه آن باشید و وثیقه لازم را اخذ نمائید، زیرا افراد ثالث قطعات مورد نیازشان را برده و ضایعات مازاد را برجای گذارده و به علت تاخیر در تخلیه شما را دچار ضرر و زیان می نمایند.